Kurz kariérového poradenství aneb co budu až vyrostu

V pondělí a úterý jsem byla na kurzu kariérového poradenství. Kurz byl zaměřen spíš na teorii, nicméně jsem ráda, že jsem se toho zúčastnila. Bylo úžasné sledovat účastníky kurzu při uvědomování si podstaty kariérového poradenství.

Cílem kariérového poradenství by nemělo být přijmout jediné a zásadní rozhodnutí typu „Co budu až vyrostu?“. Cílem je pomoci klientům naučit se přemýšlet o sobě a objevovat možnosti k dosažení více uspokojujícího života. Naše zájmy a preference si většinou nevybíráme na celý život. Ony jsou totiž proměnlivé, což může zásadním způsobem ovlivnit vnímání kvality našeho bytí. Je důležité všímat si náhod, které se dějou v našich životech, a uvědomovat si skutečnost, že nás mohou posunout o krok dál jen v případě, že jsme otevřeni ke změnám.

Úspěch poradenství je totiž vždy hodnocen podle toho, co klient dosáhne v reálném světě mimo poradenské sezení.