Kariérové poradenství

Pravidelně se účastním rozvojových kurzů kariérového poradenství pro poradce. Jejich společným znakem je to, že podporují klienta v identifikaci svých silných stránek. Klient by měl definovat své kompetence, v nichž cítí jistotu a které by mu měly pomoct při budování své profesní kariéry.

Při posledním workshopu jsme dostali za úkol vybrat si událost z naší minulosti, popsat způsob, jakým jsme se k tomu postavili a identifikovat své kompetence, které nám pomohly ji uzavřít. Jako příklad nám lektorka uvedla svoji vlastní zkušenost z minulosti, kdy se rozhodla přihlásit se na vysokou školu v dospělém věku, kdy již měla rodinu a práci. Lektorka nám popsala svá studia, co jí pomohlo, aby dostudovala, co zjistila o sobě a jak jí to vše pomáhá v současnosti.

Jako přínos této aktivity vidím to, že pomocí ní identifikuji složitou událost ve svém životě, událost, kterou se mi povedlo úspěšně vyřešit a dotáhnout do konce, navíc mám možnost pojmenovat své kompetence, které mi v tom pomohly. To, co mi chybělo a obecně chybí při seznamování se s různými metodami kariérového poradenství, je pátrání po motivaci. Co je důvodem mého rozhodnutí? Proč chci začít studovat vysokou školu v dospělosti? Pro mě je odpověď na tuto otázku důležitější než samotné studium a jeho dotažení až do zdárného konce. Dělám to, co chci já nebo pokračuji v zajetých kolejích v přístupu ke svému životu a snažím se dostát se očekáváním druhých? Co a komu s tím dokazuji?

Další aktivita, kde si pokládám otázku smyslu, je ta, kdy si mám vybrat z předložených 50 kompetencí 10, které si myslím, že mám a ohodnotit je podle úrovně přítomnosti. K tomu chci dodat, že si každý vytváří nějaký obraz o sobě. Po konfrontaci s druhými může ale dojít k situaci, kdy jsme nuceni přemýšlet o svém sebeobrazu. Může dojít k tomu, že si ho budeme muset přehodnotit a změnit. Je to zásadní zkušenost, která potřebuje odvahu podívat se sám na sebe a velkou dávku sebereflexe. K tomu nám nestačí žádná aktivita; potřebujeme bezpečné prostředí jiných lidí, kde můžeme očekávat otevřenou a upřímnou reakci jiných na naše chování bez motivace nás kritizovat a budeme mít následně možnost o tom všem diskutovat.