Vyrazila jsem s neziskovou organizací AMA na stáž do Estonska

V rámci spolupráce s neziskovou organizací AMA jsem vyrazila na zahraniční stáž. V rámci programu Erasmus + jsme absolvovali stáž do Estonska v období od 10. 4. do 13. 4. 2016. Do této aktivity byly zapojeny organizace Team OverflyŠance na vzděláníDD Dolní Lánov a DDŠ, ZŠ a ŠJ Horní Maršov a samotný realizátor AMA.

Naším cílem bylo zvyšovat si kompetence při práci s mládeží a zároveň propojovat, přenášet a síťovat. Přenášeli jsme hlavně na zpáteční cestě, když nás potkali nemilé turbulence, což u poloviny osazenstva vedlo k tomu, že se zařekla, že dlouho nikam nepoletí. Samozřejmě, poletí. Do Švédska v září 2016 :-) .

Tartu

První den jsme se setkali se zástupci partnerů AMA a jiných neziskovek, které pracují v Tartu. Cesta byla namáhavá, ale přesto jsme hned první den vyjasňovali, jak bude naše návštěva vypadat, co nás zajímá, co vše nabízíme a zjišťovali, jaké jsou možnosti všech zapojených z Tartu. Druhý den jsme navštívili dvě organizace: The Foundation Mental Health Care Centre  a MTÜ Tartu kristlik noortekodu  – Tartu Christian Adolescent Home. Třetí den jsme pak navštívili, mimochodem velmi oblíbenou destinaci mezi českými dobrovolníky, Maarja Küla, domov pro osoby s hendikepem a Tartu Catholic Education Centre. Poslední den jsme si pak přivstali a hodnotili se zástupci partnerské organizace celou návštěvu v Tartu a okolí. Zároveň jsme hovořili o metodách, které jsme viděli, definovali jejich limity a možné využití, a snažili se vybrat ty, které by vás mohli zajímat.

Během každé návštěvy a pondělního večera jsme pracovali na nácviku jednotlivých aktivit, které jsme získali buď během návštěvy, nebo jsme si je přivezli z Čech. Na některých aktivitách se s námi podíleli i participující organizace.

A jaké je tedy Estonsko v oblasti sociální práce a neziskového sektoru? Velkým překvapením může být, že Estonsko má necelých 1,5 milionu obyvatel. Nenechte se ovšem mýlit. Jejich kvalita práce, kterou odvádějí směrem k cílové skupiny, je obdivuhodná. Velice nás například překvapilo, že standardy kvality se dají stáhnout na 1 stránku A4 a přesto všichni pracují tak, jak mají, že motivace klientů by měla začínat u přesvědčivého hodnotového žebříčku nebo že řádové sestry mají moc pěkný smysl pro humor a jejich přístup k práci je nadmíru participační. To vše pro nás bylo značně inspirativní.

Děkuji kolegům z organizace AMA. Těším se na spolupráci s nimi v novém projektu pro mladé nezaměstnané a na případné další společné dobrodružství v zahraničí :-)

Kariérové poradenství

Pravidelně se účastním rozvojových kurzů kariérového poradenství pro poradce. Jejich společným znakem je to, že podporují klienta v identifikaci svých silných stránek. Klient by měl definovat své kompetence, v nichž cítí jistotu a které by mu měly pomoct při budování své profesní kariéry.

Při posledním workshopu jsme dostali za úkol vybrat si událost z naší minulosti, popsat způsob, jakým jsme se k tomu postavili a identifikovat své kompetence, které nám pomohly ji uzavřít. Jako příklad nám lektorka uvedla svoji vlastní zkušenost z minulosti, kdy se rozhodla přihlásit se na vysokou školu v dospělém věku, kdy již měla rodinu a práci. Lektorka nám popsala svá studia, co jí pomohlo, aby dostudovala, co zjistila o sobě a jak jí to vše pomáhá v současnosti.

Jako přínos této aktivity vidím to, že pomocí ní identifikuji složitou událost ve svém životě, událost, kterou se mi povedlo úspěšně vyřešit a dotáhnout do konce, navíc mám možnost pojmenovat své kompetence, které mi v tom pomohly. To, co mi chybělo a obecně chybí při seznamování se s různými metodami kariérového poradenství, je pátrání po motivaci. Co je důvodem mého rozhodnutí? Proč chci začít studovat vysokou školu v dospělosti? Pro mě je odpověď na tuto otázku důležitější než samotné studium a jeho dotažení až do zdárného konce. Dělám to, co chci já nebo pokračuji v zajetých kolejích v přístupu ke svému životu a snažím se dostát se očekáváním druhých? Co a komu s tím dokazuji?

Další aktivita, kde si pokládám otázku smyslu, je ta, kdy si mám vybrat z předložených 50 kompetencí 10, které si myslím, že mám a ohodnotit je podle úrovně přítomnosti. K tomu chci dodat, že si každý vytváří nějaký obraz o sobě. Po konfrontaci s druhými může ale dojít k situaci, kdy jsme nuceni přemýšlet o svém sebeobrazu. Může dojít k tomu, že si ho budeme muset přehodnotit a změnit. Je to zásadní zkušenost, která potřebuje odvahu podívat se sám na sebe a velkou dávku sebereflexe. K tomu nám nestačí žádná aktivita; potřebujeme bezpečné prostředí jiných lidí, kde můžeme očekávat otevřenou a upřímnou reakci jiných na naše chování bez motivace nás kritizovat a budeme mít následně možnost o tom všem diskutovat.

Dvojitý agent v Divadle na Vinohradech

Včera jsem byla na komedii Toma Stopparda Dvojitý agent v Divadle na Vinohradech. Podle stránek divadla je velkým příběhem mateřské i utajované milenecké lásky, a parodií na špionážní filmy. Navíc Elizabeth Hapgoodová, agentka s krycím jménem „Matka“, usiluje o sladění svého pracovního a rodinného života, což je ústřední téma mojí práce i povinná četba v naší společnosti.

Mně se zdál děj složitý a nudný, občas s povedenými vtipnými hláškami. Představitelka hlavní role Simona Postlerová byla pro mne věrohodná spíš v roli matky než šéfové skupiny agentů. To, co se mi líbilo, byla scéna. Jednoduchá, funkční a velmi působivá. ZOO s kapustňákem bylo velmi skutečné na rozdíl od Simony P., které jsem neuvěřila, že by mohla řídit mužský tým tajných agentů a sladit svůj pracovní a rodinný život. Škoda. Měla jsem v úmyslu jí dát jako příklad hodný následování mým klientkám. Co se dá dělat … Budeme si muset najít jiný dobrý příklad z praxe, kterými se v médiích v současné době roztrhl ten pověstný pytel.

Česko mluví o vzdělání

Minulý týden ve středu jsem se účastnila workshopu v Praze organizovaného neziskovou společností Eduin v rámci její kampaně Česko mluví o vzdělání. Byla to jednodenní akce pro každého, kdo si chtěl ujasnit vizi společnosti a vzdělávání v budoucnosti. Přihlásilo se nás tam 27 lidí z Prahy, dorazilo 14. Škoda. Workshop byl zajímavý, jako výstup jsme připravili svoji vizi vzdělávání. Dozvěděli jsme se, že výsledky workshopů v jednotlivých krajích a celé kampaně budou zpracovány a předány zástupcům Ministerstva školství zodpovědným za přípravu Strategie vzdělávání 2014 – 2020. Uvidíme, zda se to odrazí na vzdělávání našich dětí v dalších letech.

Na workshopu jsem opakovaně měla možnost přesvědčit se o tom, že lze poskytovat dětem vzdělání a přitom jim neznechutit školu a studium bez ohledu na fakt, zda existuje oficiální strategie podporující samostatnost, kreativitu a nadšení nebo nikoliv. Samozřejmě, v druhém případě je to velmi náročné vyžadující samostatného, kreativního a nadšeného ředitele školy a učitelský sbor stejných kvalit.

Česko mluví o vzdělávání

placka_rovna-250x2581

Zapojila jsem se do projektu společnosti Eduin „Česko mluví o vzdělávání“.

http://ceskomluvi.cz/o-nas/

Projekt časově navazuje na připravovanou strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

http://www.vzdelavani2020.cz/

Myslím si, že je to dobrý a velmi potřebný projekt, snažící se vytvořit celospolečenskou diskusi o vzdělávání v ČR. Ve čtvrtek 28.2 jsem byla přítomna panelové diskuse na téma „inkluze pro a proti“. Nejvíce mě zaujal příspěvek Dr. Dany Moree (Fakulta humanitních studií UK v Praze). Souhlasím s jejím názorem, že

  • je přílišný důraz kladen na výkon na úkor vztahů a připravenosti dětí „na život“,
  • a je potřeba převést zodpovědnost za vzdělání částečně na děti a spolupracovat s nimi na maximálním rozvoji jejich potenciálu.

Tato akce byla druhá, které jsem se zúčastnila. Zaráží mě jedna věc – nikdy nebyl přítomen člověk pracující na přípravě strategie vzdělávací politiky z Ministerstva. Vím, že výstupem celospolečenské debaty bude dokument definující smysl a cíle vzdělávání, dokument, který obdrží MŠMT. Myslím si ale, že přítomnost tohoto člověka by naznačila, že Ministerstvo považuje kampaň, potažmo tuto diskusi, za partnera ve svém snažení.

Uvidíme jak to bude dál.