andreacsirke.cz - domů Blog

Napište mi

Kontaktní údaje
Text zprávy
 

Již od roku 2007 se věnuji práci s lidmi. V posledních třech letech pracuji jako kariérový poradce a lektor workshopů se zaměřením na osobnostní růst. Taktéž se angažuji jako lektor kurzů pro dospělé a v kariérovém a podnikatelském poradenství v neziskovém sektoru.

V oblasti kariérového poradenství jsem se vzdělávala na Distančním kurzu kariérového poradenství Stockholmské Univerzity. Jsem certifikována jako kariérový poradce a lektor ve švýcarské metodě CHQ - self management of competences, úroveň B2. Průběžně navštěvuji kariérové workshopy vedené švýcarským koučem Thomasem Dienerem a dalšími odborníky v této oblasti.

Původně jsem vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Mám za sebou práci na různých pozicích u nadnárodních společností. Během svého působení u Probační a mediační služby ČR jsem pomáhala jako mediátor pachatelům a obětem trestní činnosti na cestě k dosažení mimosoudního urovnání sporu. Specializovala jsem se na věci nezletilých a mladistvých, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Jsem mediátor s akreditací u Asociace mediátorů ČR.

Již osmým rokem jsem členkou sebezkušenostní skupiny zaměřené na sebepoznání a komunikaci. Účast na této skupině mi pomáhá lépe poznat sama sebe a pochopit, co je pro mě v životě a práci důležité. Cítím se být jistější ve vztazích a vzájemné komunikaci s ostatními.

Pracuji a spolupracuji

Kontakty:

kariera.andrea@gmail.com

+420 723 988 004

Skype: Andrea Csirke

Andrea Csirke, Na Slavíkově 535/25, 109 00 Praha 10, IČO: 01475151

zapsaná v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu – Úřadu městské části Praha 15 od 4.března 2013,

č.j. ÚMČ P15 13257/2013/OŽ/JKO


webdesign, tvorba webových stránek | mapa webu | Powered by Nette Framework | © 2019 andreacsirke.cz

Andrea Csirke na Facebooku Andrea Csirke na Twitteru Andrea Csirke na Linked In Andrea Csirke na Google+
kariera.andrea@gmail.com
+420 723 988 004