Jste nespokojený/á ve své práci.
Přemýšlíte o změně, ale nevíte, co a jak dál.

Chtěl/a byste sladit svůj pracovní, soukromý a rodinný život.

V zaměstnání vás čeká výpověď. Nevěříte si a máte strach z budoucnosti.

Už jste nějakou dobu bez práce a nedaří se vám ji najít.

Jste student/ka a nevíte, kam směřovat Vaše další vzdělávání.

Využijte služby kariérového poradenství

Co vás čeká

 • Zhodnocení vaší aktuální situace
 • Stanovení priorit v dalším profesním životě
 • Zhodnocení silných stránek a dovedností, které je vhodné dále rozvíjet.
 • Pojmenování/definování/vymezení přijatelných alternativ profesního uplatnění
 • Zhodnocení možnosti zaměstnání či zahájení vlastního podnikání
 • Stanovení cíle vlastního kariérového rozvoje
 • Vytvoření akčního plánu kariérového rozvoje
 • Vytvoření osobního portfolia
 • Hledání cesty ke sladění osobního a pracovního života
 • Vytvoření atraktivního životopisu/motivačního dopisu v návaznosti na konkrétní pracovní nabídku.

Co se naučíte

Řídit sami vlastní kariérní rozvoj. Nebudete ponechání napospas osudu, ale budete mít svou kariéru pevně ve svých rukou.

Co získáte

 • Přehled silných stránek
 • Akční plán kariérového rozvoje
 • Osobní portfolio
 • Atraktivní životopis/motivační dopis

Očekávejte

 • Kreativní úkoly
 • Podnětné otázky
 • Inspirující diskuse podporující přemýšlení o sobě a o svém životě

Neočekávejte

Zázračný test, jehož vyplněním okamžitě obdržíte odpověď na otázku, co a jak dál. Metodu kroužkování schopností a dovedností nevyužívám. Chci, abyste došli k tomu, jakými schopnostmi disponujete a podle jakých hodnot ve svém životě žijete, přemýšlením o sobě a v diskusi se mnou.