Nabízím spolupráci organizacím

Mohu pro vás, vaše klienty či zaměstnance:

  • připravit a vést workshopy z oblasti kariéry (hodnoty, silné stránky, činnosti, které mě baví, jak a kde se uplatnit na trhu práce, jak připravit životopis, který osloví) a osobnostního rozvoje (motivace, komunikace, prezentace, rozhodování)
  • poskytovat individuální kariérové poradenství
  • připravit metodické materiály pro rozvoj systému kariérového poradenství v organizaci a nastavit jeho realizaci
  • připravovat a vést projekty, které budou užitečné pro ty, kterým jsou určeny, a zapadnou do filozofie organizace (projektový design a management)

V současné době vnímám velký zájem rozvíjet systém kariérového poradenství na základních a středních školách. Oblasti, kde školy nejčastěji využívají podporu:

  • metodická: společně s vedením školy a kariérovým poradcem zmapujeme aktuální systém kariérového poradenství na škole a v případě potřeby si naplánujeme jeho postupný rozvoj
  • osvěta: připravíme a realizujeme semináře a workshopy pro pedagogický tým s cílem představit jim současné pojetí kariérového poradenství a kariérového vzdělávání; s cílem společně hledat jeho prvky ve školním vzdělávacím plánu a v případě potřeby vytvořit nové příležitosti pro rozvoj
  • vzdělávání: v tandemu s kariérovým poradcem realizujeme workshopy pro žáky s cílem podpořit je v hledání odpovědi na tři nejdůležitější otázky kariérového poradenství - CO, PROČ a KDE
  • mentoring: doprovodím Vás na cestě za poznáním a rozvojem jako mentor; cílem není dávat ryby, nýbrž učit ryby chytat, jelikož se může stát každý expertem a k tomu potřebuje jen odvahu, otevřenost a podporu na své cestě.

 

Spolupráce s partnery na krajské úrovni:

V rámci krajských akčních plánů a jejich implementace spolupracuji s realizátory s cílem rozvíjet kariérové poradenství na školách. Působím jako kariérový poradce, lektor, konzultant a metodik ve Středočeském a Jihočeském kraji. Spolupracuji s Jihomoravským, Zlínským, Pardubickým, Královéhradeckým a Karlovarským krajem. V rámci mého působení při rozvoji kariérového poradenství na školách vznikl tzv. Rámec pro rozvoj systému kariérového poradenství na 2. stupni základní školy a Rámec pro rozvoj kariérového poradenství na středních školách. Jedná se o pracovní sešit pro vedení školy a kariérového poradce, který jim může pomoci zmapovat aktuální situaci poradenství na škole a naplánovat jeho rozvoj. V případě zájmu se na vše můžeme společně podívat.

Reference

U Andrey Csirke jsme si objednali školení na téma skupinové kariérové poradenství pro mladistvé migranty. Toto téma není pokryto v nabídce kurzů pro sociální pracovníky, Andrea tedy vytvořila program přímo na míru našim potřebám. Celodenní program byl velmi interaktivní, sami jsme si vyzkoušeli techniky, které bychom klientům mohli nabídnout. Diskutovali jsme poté věcně o jejich využitelnosti. Velmi oceňujeme věcný, klidný a autentický přístup Andrey, která vytváří program vycházející z praxe. Lektorka je velmi angažovaná, nápaditá a zaměřená na dosažení cíle přínosnou cestou. Její školení můžeme vřele doporučit.

Naučili jsme se a vyzkoušeli několik konkrétních technik a aktivit vhodných pro práci s mládeží, Andrea nám dala několik tipů na jejich obměnu či zařazení. Obohacující byl osobní zážitek skupinové práce a diskuse nad využitím jednotlivých aktivit a cvičení.

Eva Kremlíková a Barbora Černochová
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Cena

Cena: 3.000 Kč / 90 minut konzultace. V případě zájmu o realizaci semináře nebo workshopu se na všem domluvíme na základě specifických potřeb Vaší organizace. Podmínky a délka trvání spolupráce jsou individuální. Jedná se o rozvoj Vaší organizace. Řídíte ho Vy. Já odpovídám za profesionalitu obsahu.