Skip to content

Nabízím spolupráci organizacím

Mohu pro vás, vaše klienty či zaměstnance:

  • připravit a vést workshopy z oblasti kariéry (hodnoty, silné stránky, činnosti, které mě baví, jak a kde se uplatnit na trhu práce, jak připravit životopis, který osloví) a osobnostního rozvoje (motivace, komunikace, prezentace, rozhodování)
  • poskytovat individuální kariérové poradenství
  • připravit metodické materiály pro rozvoj systému kariérového poradenství v organizaci a nastavit jeho realizaci
  • připravovat a vést projekty, které budou užitečné pro ty, kterým jsou určeny, a zapadnou do filozofie organizace (projektový design a management)

Reference

U Andrey Csirke jsme si objednali školení na téma skupinové kariérové poradenství pro mladistvé migranty. Toto téma není pokryto v nabídce kurzů pro sociální pracovníky, Andrea tedy vytvořila program přímo na míru našim potřebám. Celodenní program byl velmi interaktivní, sami jsme si vyzkoušeli techniky, které bychom klientům mohli nabídnout. Diskutovali jsme poté věcně o jejich využitelnosti. Velmi oceňujeme věcný, klidný a autentický přístup Andrey, která vytváří program vycházející z praxe. Lektorka je velmi angažovaná, nápaditá a zaměřená na dosažení cíle přínosnou cestou. Její školení můžeme vřele doporučit.

Naučili jsme se a vyzkoušeli několik konkrétních technik a aktivit vhodných pro práci s mládeží, Andrea nám dala několik tipů na jejich obměnu či zařazení. Obohacující byl osobní zážitek skupinové práce a diskuse nad využitím jednotlivých aktivit a cvičení.

Eva Kremlíková a Barbora Černochová
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Spolupráce s partnery na krajské úrovni:

V rámci krajských akčních plánů a jejich implementace spolupracuji s realizátory s cílem rozvíjet kariérové poradenství na školách. Působím jako kariérový poradce, lektor, konzultant a metodik ve Středočeském a Jihočeském kraji. Spolupracuji s Jihomoravským, Zlínským, Pardubickým, Královéhradeckým a Karlovarským krajem. V rámci mého působení při rozvoji kariérového poradenství na školách v Jihočeském kraji vznikl tzv. Rámec pro rozvoj systému kariérového poradenství na 2. stupni základní školy. Jedná se o pracovní sešit pro vedení školy a kariérového poradce, který jim může pomoci zmapovat aktuální situaci poradenství na škole a naplánovat jeho rozvoj.

Scroll To Top