Průběh spolupráce

Hlavním cílem prvního setkání je vzájemné poznání a zmapování Vaší aktuální situace. Na konci setkání pak vyhodnotíme dosavadní spolupráci, přičemž výstupem má být naše společné rozhodnutí, zda budeme dále spolupracovat.

Počet a frekvence setkání

Neexistuje předem daný počet konzultací. Někomu stačí jedno setkání, s někým spolupracuji delší dobu. Vše je dáno Vaší motivací pracovat na sobě. Doporučená frekvence setkání je jednou týdně, maximálně jednou za dva týdny.

Místo setkání

Dle domluvy.
V případě online poradenství lze telefonovat, využívat skype (Andrea Csirke), popř. jiné možnosti online komunikace.

Cena mých služeb

Cena individuálního kariérového poradenství je 600 Kč/60 minut nebo 800 Kč/90 minut. Délka prvního setkání je 90 minut. V případě další spolupráce lze délku, frekvenci a celkový počet setkání stanovit na základě vzájemné dohody.

Balíček 5 poradenských setkání v délce 90 minut/setkání - 3500 Kč.

Jednorázová e-mailová konzultace životopisu 350 Kč.

Cena kariérových workshopů se stanoví na základě konkrétních podmínek (obsah workshopu, místo, počet účastníků, délka, aj.). Obvyklá cena 4 hodinového workshopu je 500 - 800 Kč/účastník při minimálním počtu účastníků 10.

Mé služby si můžete objednat

V případě potřeby máte možnost zrušit domluvené setkání nejpozději 24 hodin před jeho termínem. Jinak uhradíte nerealizované setkání.