S Andreou jsem absolvovala několik setkání na jaře 2014, kdy jsem měnila pracovní obor. Andrea nepracuje formou testu, ale formou dialogu. Vhodně zvolenými otázkami vede k zamyšlení nad sebou a k větší upřímnosti k sobě. Zabývá se do hloubky tím, co nás skutečně baví a našimi důvody, tedy tím, co je základem pro pozdější úspěch v práci. Odkrývá souvislosti, které nám byly dosud neznámé, nebo utvrzují v tom, co si nechceme přiznat, nebo v čem si nevěříme. Pracuje pouze formou otázek. Neradí, ani nedoporučuje, k závěrům člověk dojde s její pomocí sám, což bylo v procesu pro mě velmi důležité. Na setkání je vždy pečlivě připravena. Oceňuji její schopnost propojovat množství informací a orientovat se v nich a její velmi dobrou paměť a trpělivost. Měla vždy zájem a byla ochotna pomoci, mnohdy jsme i překročily vymezený čas. Ze setkání jsem odcházela s tím, že mi vše do sebe najednou zapadá a dává mi větší smysl a také s větším optimismem a vědomím, že změna je možná. Člověk se naučí podobně upřímným způsobem nahlížet na svůj život i dále a je tak ve svém dalším profesním životě spokojenější. Eva, Praha