Zúčastnila jsem se JOB semináře (v org. Green Doors) pod vedením Andrey Csirke a musím konstatovat, že všechny informace byly velmi užitečné, ať už obsahem či podáním a právě praktické zkušenosti Andrey z personalistiky byly pro mě nejcennější. Získala jsem rady a informace, jak správně a efektivně sestavit CV, jaké otázky mě mohou potkat u pohovoru, jak na ně nejlépe odpovědět, věnovali jsme se verbální i neverbální komunikaci, asertivitě, technice aktivního naslouchání, výběru zaměstnání a vyzkoušeli jsme si i několik modelových situací. Pro mě osobně bylo asi nejzajímavější to, že člověk, který by za běžných okolností byl můj protihráč (personalista), je nyní spoluhráč (poradce, trenér). S přístupem Andrey jsem byla velice spokojená. Gabriela Šemíková, administrativní pracovnice, Praha