Absolvováním individuálních konzultací kariérového a pracovního poradenství s Andreou Csirke u GLE o.p.s. se mi povedlo uspořádat si své myšlenky týkající se profesního zaměření mého dalšího života. Taky jsem si ujasnila cesty k získání rovnováhy mezi potřebou osobní realizace a požadavky rodiny. Zuzana